Качества на паркета

Качества на паркета
Дата на създаване : 2014-10-10 Прегледи : 2985 Коментари : 0

Видове качества на паркета

  • I-во качество паркет

Равномерно оцветена структура на дървесината с наличие на очички до 2мм, без беловина по паркета.

  • II-ро качество паркет

Равномерна структура, породена от естествения растеж. Допуска се беловина по паркета и здраво сраснали очички до 4-6мм.

  • III-то качество паркет

Допуска се леко оцветяване на паркета, беловина и здраво сраснали чепчета до 8-10мм.

  • IV-то качество паркет

Допуска се тъмно оцветяване на дървесината, беловина и здраво сраснали чепове 10-12мм