Полагане на паркет

Полагане на паркет
Дата на създаване : 2014-11-23 Прегледи : 3166 Коментари : 0

Полезна информация за полагането на пракет.

Паркетът трябва да се транспортира в закрити и сухи мпс. При товарене, транспортиране и разтоварване, паркетните дъски трябва да се предпазват от намокряне, замърсяване и механични повреди. Съхранява се в затворени и сухи помещения с температура на въздуха между 15 и 25 °С и относителна влажност на въздуха 40-60 %. При закупуване оставете 2 седмици паркетът в помещението, в което ще се полага. Паркетът трябва да “диша” – за целта свалете всякакви найлонови и други опаковки.

За да получите желания от Вас паркетен под Ви препоръчваме да използвате квалифицирани специалисти за полагане, циклене, фугиране, шлайфане и лакиране на паркета, като се съобразите с техните препоръки, направени след предварителен оглед на помещението.

Основата, върху която паркетът ще се полага трябва да бъде достатъчно твърда и да не образува прах, трябва да бъде гладка и да няма пукнатини. Преди полагането паркета тя трябва да се почисти. Влажността на основата не трябва да надвишава 4% измерена в дълбочина. Основните причини, които водят до отлепване и надигане на паркета са слаба и некачествена основа, прекалено влажна основа и висока относителна влажност в помещението. При полагане на тръби за парно и др. в пода трябва да бъдат очертани трасетата.

Преди полагането на паркета трябва да се проверят дограмата и водните инсталации, като се отстранят евентуалните течове. Всички мокри процеси (полагане на теракота, шпакловка, латекс и др.) трябва да бъдат завършени предварително. Възможно е след монтажа на паркета да се положи само последна ръка латекс на стените.

По време на монтажа температурата в помещението не трябва да е по ниска от 15 °С. Влажността на въздуха трябва да е в рамките на 40-60 %.

Препоръчваме монтаж на паркета с лепене към пода, като за целта се използват специални лепила на водна основа, полиуретанови двукомпонентни и спиртни монокомпонентни лепила. При използване на водни лепила, времето на изчакване преди циклене е по-голямо (15-20дни) до нормализиране на влажността на паркетините /9 ± 2%/.

Цикленето и шлайфането след фугиране да се извършва със специални безпрашни машини и подходяща шкурка от по-едра до фина. След последното шлайфане преди лакиране паркетът трябва да се почисти от останалата прах.

След нанасяне на последна ръка лак е желателно 24 часа помещението да остане затворено, а въвеждането в експлоатация да стане след 72 часа. При някои лакове е необходимо междинно шлайфане на лака.

Паркетите след техния монтаж имат безупречно поведение между 18 и 22 °С и относителна влажност на въздуха 50-55%. Негативно влияние може да окаже рязката промяна на тези стойности.