Монтаж на ламинат върху стар балатум

Монтаж на ламинат върху стар балатум
Дата на създаване : 2015-03-10 Прегледи : 10195 Коментари : 0

Ламинирания паркет отдавна е придобил популярност, и това е напълно разбираемо. Със своите качества и износоустойчивост, ламината осигурява за дълъг период красива и равна подова настилка в дома. Много хора си задават въпроса може ли да се монтира върху стар балатум? Въпроса произтича от факта, че често е много трудно или невъзможно да се отстрани стария балатум и да се освободи помещението от мебели, освен при генерален ремонт. В такива случаи много по-лесно ще бъде да се монтира ламината директно върху балатума. Нека да разгледаме как може да бъде направено това.

Подготовка на балатума за монтаж на ламиниран паркет.

Като начало трябва да се обърне внимание на препоръките на производителя на ламината, които са еднакви за всички видове, а именно преди всичко е необходима иделано равна повърхност, достатъчно твърда и суха. Допуска се не повече от 2% влажност. В противен случай подложката бързо ще се oвлажни и ламината ще попие влага, което ще доведе до повреда на ламината.

Също така трябва да обърнем внимание на това, че подът не трябва да има пукнатини, неравности и различни издатини или вдлъбнати места, всички тези дефекти трябва да бъдат отстранени предварително. Ако балатума е равен, значи е в иделаното състояние за монтаж на ламинат.

Друго условие за качествено монтиране на ламината е поставянето на подложка, тя служи за предпазване от допир на ламината с основата, а освен това изпълнява и важна роля за допълнителна топло- и звуко изолация.

Какво ще се случи ако не се сложи подложка?

Нищо страшно няма да се случи, но е необходимо внимателно да се анализира качеството на балатума, влажноста на помещението и дали балатума има цепнатини, за да сме сигурни, че балатума е чист и сух.

Не се препоръчва поставянето на ламинат върху прекалено тънък и мек балатум, тъй като това ще се отрази на настилката в последствие. От натиска при ходене върху ламината, ще започне огъване и деформиране на дъските и бързо ще започне да скърца.

Не си заслужава монтаж върху прекалено стар балатум, тъй като е възможно подуване и тогава цялата настилка ще бъде повредена.

Как да се монтира ламината?

Основно предимство е факта, че не е необходимо да се изнасят всичките мебели от помещението и съотвено монтажа може да се извърши сравнително бързо. Целия процес се свежда до това мебелите да се преместат в едната половина на помещението и след това да бъдат преместени върху вече поставената настилка и да се завърши монтажа.

А сега малко по-подробно за важните моменти при монтажа:

Внимателно проучване на пода. Необходимо е да се провери дали пода е равен и при нужда да се отсранят всички неравности. Балатума трябва да бъде чист и сух.

Адаптация на ламината при пренасяне от едно място на друго. При пренасянето на ламината дъските могат да бъдат подложени на деформация при директно разопаковане. Препоръчително е да останат опаковани за известно време за да достигнат стайната температура.

Съответствие на дъските. Преди монтаж проверете цвета, рисунката и размера на дъските, за да сте сигурни че са от една партида. Също проверете дали разполaгатe с всички необходими инструменти за осъществяване на монтажа.

Технология на монтажа. Започва се от срещуположната на вратата стена и се продължава към вътрешността на помещението. Завърша се при входа на помещението. Дъските се поставят в шахматен ред успоредно на стената, започвайки от ъгъл. Нека не забравяме, че е задължително да се остави луфт от поне 10мм от стената, за да се осигури пространство за линейно разширение на подовата настилка, а и при евентуален демонтаж в случай на необходимост. 

Както виждате извода е очевиден: монтаж  на ламинат върху балатум е напълно възможен и удачен вариант за бърз и качествен ремонт. Самия начин на монтаж на ламината по нищо не се различава от монтажа му върху, която и да било друга повърхност.